fbpx

Từ khi nghỉ làm IT, Affiliate Marketing là nguồn thu nhập chính của mình. Mình chạy khá nhiều nền tảng rồi nhưng chỉ có Dinos có chức năng rút tiền linh hoạt và mức hoa hồng ở đây cũng khá cao.

Dinos rất hiểu tâm lý Publisher, giao diện Dashboard dễ sử dụng cả kể với người mới, nhiều chiến dịch để chạy đặc biệt là bạn muốn thanh toán lúc nào cũng được, tạo thuận tiện cho việc làm Affiliate Marketing.

Nhìn chung mức hoa hồng cao hơn nhiều so với các nền tảng Affiliate Marketing khác, đội ngũ supporter cũng rất ổn áp.

Chức năng rút hoa hồng mỗi 24h của Dinos khá hay, tiện cho mình hoàn vốn để tiếp tục chạy các chiến dịch khác.

Mình thấy Dinos có khá nhiều chiến dịch chạy thị trường Thái, hoa hồng cao hơn hẳn so với những Offer chạy trong nước, tỉ lệ chuyển đổi cũng khá cao.