fbpx
Từ khi nghỉ làm IT, Affiliate Marketing là nguồn thu nhập chính của mình. Mình chạy khá nhiều nền tảng rồi nhưng chỉ có Dinos có chức năng rút tiền linh hoạt và mức hoa hồng ở đây cũng khá cao.